آخرین نوشته ها
...

  • كوچ با استفاده از نقشه ذهني مي تواند كمك كند تا مراجع از خواسته اوليه اش به خواسته واقعي و مورد انتظارش برسد.
  • نقشه ذهني يك ساختار شاخه اي كه از طبيعت برگرفته شده است  و نمونه ان را ميتوانيم در شاخه هاي درختان ويا زنجيره نورون منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • دسته بندي حرف هاي مراجع در جهت شفاف سازي انتظارش توسط كوچ  در جلسه كوچينگ حائز اهميت است .
  • براي تقويت اين مهارت ميتوانيم از نقشه ذهني استفاده نماييم .

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...
  • توجه كنيم كه در جلسات كوچينگ كوچ نبايد مسئوليت بيان انتظار مراجع را به دوش بكشد بلكه بايد مراجع را با سوالات عميق به سمت بيان انچه ميخواهد هدايت كند. در واقع مراجع بايد بيشتر فكر كند و بيشتر توضيح دهد و كوچ جهت فكري او را برايش شفاف ميكند.منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

هر کسی کز ظن خود شد یار من

کز درون من نجست اسرار من


وظیفه یک کوچ نشان دادن خود به خودتان است تا زوایای پنهان خود را بخوبی ببینید.

منتشر شده توسط سید تقی شریفیان
...

  • توجه به اين نكته حائز اهميت است كه سلف كوچينگ براي هر كوچ مورد نياز است ولي كافي نيست چراكه خود كوچ نيز نيازمند كوچ ديگري است تا مسائلش را از زواياي مختلف ببيند و بازخورد دهد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • كوچينگ يك فرايند است نه يك اتفاق و قابل تعميم به همه مسائل زندگي مي باشد. به شرط اينكه بتوانيم موضوعات كيفي را به موضوعات كمي با ويژگي هاي اسمارت تبديل كنيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • كوچ بدون قضاوت به مراجع توجه ميكنه و به حرف هاش فكر ميكنه و با پرسيدن سوالات عميق از او باعث ميشه تا مراجع به مسئلش عميق تر فكر كنه و راهكار مناسب رو كشف كنه.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...📌دانش پذیری در موسسات کوچینگ به معنای کوچ شدن نیست و برای حرفه‌ای بودن نیاز به کار درونی است. در حقیقت کوچینگ را باید زندگی کرد و کوچ بودن به نوع بودن و زیستن ما بستگی دارد. 📌همانطور که هیچ ف منتشر شده توسط فاطمه بیات

...

کوچینگ یک فرآیند است اما با این تفاوت که بار مسئولیت سنگین تری نسبت به بقیه فرآیندها و کارهایی دارد که عوام  مردم به آن مشغول هستند چون زمانی که فرد اظهار می کند که علاقمند به يادگيري و استفاده درست از این فرآیند است در ابتدا مسیر تعهداتی را منتشر شده توسط مهدی پورشبانان

...

سلام.  به زودی  خبر خوبی  رو برای  همه اعضاء خانواده  فراکوچ  خواهیم داشت  .  

منتشر شده توسط ادمین سیستم
دوره های در حال ثبت نام