آخرین نوشته ها
...

  • پيشرفت در كوچينگ با اعتماد كردن كوچ و مراجع ابتدا به خودشان وبعد به يكديگر حاصل مي شود.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...
مراجع به شفاف سازي و دسته بندي و بازخورد حرف هاش توسط كوچ نيازمند. لطفا مسير فكريش رو براش شفاف كنيد. به او كمك كنيد تا ذهن شلوغ خود را منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • چه خوب است كه خانم ها از ويژگي هاي خاص خودشون براي ارتقاء مهارت هاي كوچينگ بهره ببرند. ويژگي هايي مثل: دقت، نكته سنجي، ريزبيني ،بيان احساسات و همدلي ، اهل گفتگو و خوش صحبتي، توانايي خلق، صبوري و مهرباني،توجه به نشانه هاي غيركلامي مخاطبان و منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • به جرات ميتوان گفت كوچينگ بخش جدايي ناپذيري از پروسه توانمندسازي دنياست.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • پيشرفت مراجع در كوچينگ با اعتماد كردن به خود و كوچ حاصل مي شود.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • مهارت هاي كوچينگ از شما فردي با خصوصيات شخصيتي و عادات جديد مي سازد كه در شكل گيري ارتباطي موثر با خودتان و ديگران حائز اهميت است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • به نظر مصداق اين ضرب المثل به كوچينگ شباهت دارد:
  • "صلاح مملكت خويش خسروان دانند" در واقع محوريت جلسات كوچينگ  اين است كه در نهايت مراجع به كمك كوچ به اين تشخيص مي رسد كه صلاح خويش را بهتر مي داند .

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

از اشارات استاد جان، استاد نجات

  • بياموزيم در چهارچوب هاي كوچينگ رها بودن را

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

وقتی می بینم که فقط با چند سوال می توانم به مرجع کمک کنم که پاسخ معمایی را بیابد که زندگی اش را تغییر می دهد حس می کنم سوال کردن چه مهارت شیرینی است!

منتشر شده توسط محمدرضا علیا
...

  • كوچ يك مربي اگاهي است كه در طراحي برنامه اي مناسب براي توسعه ابعاد مختلف زندگيمان همراهمان است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام