آخرین نوشته ها
...

  • كوچينگ يك سبك مربي گري مسئوليت سپارانه  است. افراد رو به تفكر  وبعد تصميم تشويق ميكنه.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در كوچينگ ميدانيم كه دانستن لزوما توانستن نيست،خيلي ها خيلي چيزها ميدانند ولي عمل نميكنند.بنابراين نيازمند شفاف سازي منابع و موانع عملكردي مراجع هستيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • فریبا عامریان
...

  • كوچينگ پارادايم رشد و يادگيري قرن حاضر است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

"هروقت می‌خواهیم چیزی بسازیم و یا کاری بکنیم، تیری از آرزو پرتاب می‌کنیم.تیر آرزو می‌داند چگونه به مرکز هدف بنشیند، حتی اگر ما ندانیم یا نتوانیم. کلک کار فقط این است که آن را بکشی و رها کنی. نمی‌توانی و نباید فکر کردن در مورد آرزویت را متوقف کنی. منتشر شده توسط وحید ولی نیا

...

" مربیگری ابزار ارزشمندی است که می تواند به افراد کمک کند تا افکارشان را در زمینه های مختلف ساماندهی کنند، چرا که تا زمانی که احساس سردرگمی و ناامیدی داشته باشند نخواهند توانست بهترین شان را ارایه کنند."

مربیگری برای عملکرد بهتر ؛ اثر سر جان منتشر شده توسط طاهره عبادی

...

در مراجع ایجاد کند که یادگیری و در نتیجه رشد ( سفر از دنیای موجود به دنیای مطلوب ) برای او اتفاق بیافتد. 


منتشر شده توسط طاهره عبادی
...

" اگر مسئولیت پذیری و آگاهی با هم ترکیب شوند ، یادگیری رخ می دهد" 

از کتاب مربیگری برای عملکرد بهتر  ؛ اثر سر جان ویتمور 


بهتر این هست که یک کوچ بازخوردهایی بدهد که  موجب آگاهی  شود و احساس مسولیت را منتشر شده توسط طاهره عبادی

...

من برای اولین بار تو جلسه کوچینگ شرکت کردم.احساس امن بودن اولین جلسه کوچینگ برام یه نقطه عطف بود. ممنون از کوچ عزیزم خانم محبوبه دهقان بابت ایجاد حس خوب

منتشر شده توسط نجمه روز بخش
...

  • لزوم تعيين هدف در ابتداي كوچينگ:
  • هر حركتي نيازمند مقصدي است.
  • مقصدت را كه مشخص كني راه مشخص مي شود.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام