آخرین نوشته ها
...

 پرسش‌های آگاهانه و هدفمند، اندکی سکوت و درنگ، سفر آغاز می شود...تا عمق جان...برای کشف سرزمین‌های ناشناخته وجودت....این است معجزه‌ کوچینگ 

منتشر شده توسط بانو احسانی
...

 در مدتی که با کوچینگ زندگی کردم فهمیدم کوچینگ مهار نشدنی ست آنقدر که مرا را با خود می برد بدون آنکه مقاومتی کنم.

منتشر شده توسط مژگان سجادی
...

گاهی، یک سوال ،یک نکته و یا کمی تامل زندگی ما را دگرگون می کند.گاهی به خودمون فرصت سکوت و کمی تفکر را بدهیم.

منتشر شده توسط شادی نیشابوری
...

بزرگترن دوستت خودتی  و بزرگترین دشمنت، خودت.

منتشر شده توسط رویا کارخانه
...

گفتگوهای غیر سازنده در جلسات کوچینگ متوقف کننده ، بازدارنده یا منحرف کننده پیشرفت جلسه هستند.ناله کردن ، شکایت مراجع ؛ فقط هدر دادن زمان جلسه کوچینگ است سرزنش دیگران وقت و انرژی جلسه را می گیرد اما هیچ چیز را برای بهبود تغییر نمی دهد.پرگویی و گفتگوهای غیر هدفمند کوچ سبب حواس پرتی مراجع می شود.به عنوان یک کوچ باید به گفتگوهای سازنده تمرکز کرد.کوچ باید متوجه گفتگوهای غیر سازنده باشد تا اثربخشی خود را بهبود بخشد....

منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر
...

شاید مشکل اصلی دربارۀ اینکه دیگران چه فکری در مورد تو می‌کنند همین باشد: تو را در مسیری مشخص قرار می‌دهند. مسیری که تو آن را انتخاب نکرده‌ای و همان‌جا مدت‌ها تو را نگه می‌دارند. شاید چنین چیزی مانع از این شود که مسیر دیگری را انتخاب کنی یا حتی ‌دربارۀ مسیر دیگری، بیندیشی چون آنچه به‌حساب دیگران از دست می‌دهی، می‌تواند خیلی برایت گران تمام شود.

منتشر شده توسط علی فروزش مهر
...

کوچینگ کمک میکند تا مراجع بتواند کوه عظیم خود تحمیلی ها را که برای خود ایجاد کرده است را جابجا کند و به آنها  قدرت تغییر موانع بزرگ را بدهد، تا در مسیر کار ، اقدام و نتیجه قرار گیرند.کوچینگ یک عمل خدمت محور است که مستقیماً بر اهداف ، خواسته ها و مقاصد مراجع متمرکز است.کوچینگ باعث جرقه اندیشه و عمل جدید می شود و در این میان کوچ فعال کننده است و اجرا نمی کند ؛ کوچ هرگز مسئولیت یک کار یا موفقیت تلاش های مراجع را بر عهده نمی گیرد، کلیه مسئولیت پذیری اقدامات بر عهد مراجع هست تا پس از خروج از منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر

...

همدلی؛ حاصل رابطه یه شفادهنده 

با یه مجروح نیست ،

حاصل رابطه دوتا آدم در سطح یکسانه !

تو نمیتونی به تاریکی های آدمی وارد شی

وقتی تاریکی های خودتو 

از اون پنهان میکنی ...

منتشر شده توسط علی فروزش مهر
...

همدلی؛ حاصل رابطه یه شفادهنده 

با یه مجروح نیست ،

حاصل رابطه دوتا آدم در سطح یکسانه !

تو نمیتونی به تاریکی های آدمی وارد شی

وقتی تاریکی های خودتو 

از اون پنهان میکنی ...

منتشر شده توسط علی فروزش مهر
...

اگر می توانستید در دنیای مطلوبتان زندگی کنید صددرصد مواقع خوشحال و راضی بودید.اما این موضوع هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد.شما باید در دنیای واقعی زندگی کنید، جایی که بعضی چیزها با تصاویر دنیای مطلوبتان منطبق است.اما خیلی چیزها هم منطبق نیست.زمانی که ادراک شما از آنچه هستید با نسخه نهایی و کامل خودتان همخوانی نداشته باشد احساس ناامیدی ، ناکافی و شاید هم افسردگی و خشم می کنید و....اینجا حضور یک کوچ می تواند به شما کمک کننده و راهگشا باشد .

منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر
دوره های در حال ثبت نام