درباره من:

کار من همراهیه ، همراهی آگاهانه و حرفه ای که باعث میشه تو به خوبی امروز و فردات رو ببینی و آگاهانه قدم برداری. عمده فعالیت من در حوزه رشد و بهبود کسب و کارهاست

مقالات


مدارک


تاییدیه PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ 

مربی گری مهارت های زندگی

مهارت ها


مهارت های نرم 

سوابق شغلی


کوج حرفه ای و مدرس بین المللی کوچینگ تدوینگر استاندارد ملی آموزش کوچینگ 

عضو هیئت علمی مؤسسه فراکوچ ایران و مؤسسه ایمپکت آمریکا

عضو هیئت موسس مؤسسه مهروماه

سوابق تحصیلی


دانش پذیر MBA لیسانس الهیات 

دانش پذیر دوره تخصصی نظریه انتخاب و واقعیت درمانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات