درباره من:

می تونم همسفر تو در مسیر خود شکوفایی باشم .اگر دوست داری برترسهات غلبه کنی و پتانسیل های بالقوه ت رو به بالفعل تبدیل کنی ،و تغییر کنی ،باعث افتخاره در کنارت باشم دانش آموخته آکادمی ایمپکت امریکا سطح pcc

مقالات


مدارک


گواهینامهactp (سطح ۲ کوچینگ)از آکادمی بین المللی ایمپکت امریکا

گواهینامه acsth (سطح ۱ کوچینگ) از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهینامه عکاسی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

گواهینامه فتوشاپ از دوبی

گواهینامه طراحی دکوراسیون داخلی از موسسه کیوسکدیا

گواهینامه دسرهای مدرن فرانسه از آکادمی ایران دکوراتور

مهارت ها


کوچینگ

عکاسی

فتوشاپ

طراحی دگوراسیون داخلی

سوابق شغلی


برگزاری بیش از ۵۰۰ ساعت جلسه کوچینگ از سال ۹۸ تا کنون

 افتخار همکاری با  معاونت طرح و برنامه سازمان صنایع دفاع کشور

همکاری با آموزش و پرورش به عنوان دبیر و مدرس کامپیوتر

عکاسی و طراحی دکوراسیون داخلی


سوابق تحصیلی


مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

دانشجوی ارشد روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات