درباره من:

کوچ معتبر سطح1.دانشپذیر سطح دوpcc. کارشناس ارشد مدیریت MBA. مدرس خودشناسی. مدیر کسب و کار. دانش آموخته دوره c4c، و دوره تئوری انتخاب، و دوره TA. همراهت خواهم بود رضایت و شادی را با توجه به توانمندیهای خودت بدست بیاوری و خودشکوفا شوی.

مقالات


مدارک


کوچ سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور دوره تئوری انتخاب از موسسه انتخاب بهتر دوره کواکتیو کوچینگ از موسسه فراکوچ

مهارت ها


صلاحیتهای کوچینگ: شناسایی توانمندیها و گوهر وجود وتله های تصمیم گیری وباورهای محدود کننده… پرسشگری قدرتمند در محیطی بدون قضاوت با گوش شنوا ارتباط موثر همدلی

سوابق شغلی


کوچ معتبر سطح 1 مدیر کسب و کار شخصی

سوابق تحصیلی


کارشناسی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات