دلنوشته های وحید ولی نیا در فراکوچ

درباره من
همراهی از نظر من واژه ی مقدسی است. میثاق من با شما همراهی آیینه وار و حضوری همراه با تمامیت خواهد بود تا بهترین خودتون رو بازتعریف و خلق کنید.
دسته بندی مطالب