دلنوشته های منصوره سادات موسوی منفرد در فراکوچ

درباره من
🔴کوچ سطح pcc 🔴کوچ صلاحیت دار از آکادمی ایمپکت امریکا (actp) می تونم همسفر تو در مسیر خود شکوفایی باشم .اگر دوست داری برترسهات غلبه کنی و پتانسیل های بالقوه ت رو به بالفعل تبدیل کنی ،و تغییر کنی ،باعث افتخاره در کنارت باشم
دسته بندی مطالب