دلنوشته های ماندانا مافی در فراکوچ

درباره من
داری مدرک pcc ازسازمان بین المللی کوچینگ Icf دارای تجربه۶۰۰ ساعت جلسات کوچینگ درسال۹۷درآکادمی FCAانگلستان موفق به تحصیل در کوچینگ شدم و حدود3سال افتخارهمکاری باموسسه فراکوچ را دارم.
دسته بندی مطالب