درباره من:

دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل شده ام..33 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مدیریت و برنامه ریزی دارم.. در حال حاضر در حوزه کوچ توسعه فردی و سازمانی فعال می باشم.

مقالات


1-ارائه چندین مقاله در همایش مدیران فرودگاههای کشور در حوزه بازرگانی-بهره وری- راهبردی.

2- ارائه مقاله در خصوص بررسی شاخص های موثر در افزایش طول عمر ساختمان ها در ایران با مقایسه استاندارد های جهانی.

3- پژوهش در خصوص بررسی علل تاخیرات موجود در پروژه های عمرانی -case study فرودگاهی.در جریان است.

4- پژوهش در خصوص بررسی شاخص های موثر بر افزایش طول عمر روسازی آسفالتی در فرودگاههای کشور

5- پژوهش در بحث کوچ چابک از منظر عملکردی و سازمانی با توجه به تجربیات کسب شده-واکاوی اثرات و محاسن اجایل کوچ در ایران


مدارک


دارای گواهینامه کوچینگ سطح یک ACSTh مورد تایید ICF و آکادمی بین المللی فراکوچ. 

دارای گواهینامه پایان دوره منتورینگ از آکادمی فراکوچ.

دارای گواهینامه های آموزشی توسعه فردی و سازمانی (مدیریت پروژه و مهندسی ارزش و برنامه ریزی استراتژیک و...)

مهارت ها


1- کوچ سطح یک و دانش پذیر سطح دو کوچینگ

2- تسلط کامل در برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی و فرودگاهی

3- مهارت در تهیه و استقرار برنامه های راهبردی و عملیاتی

4- مهارت در تهیه و استقرار سیستم های یکپارچه ایزو IMS

5- مهارت در تهیه و استقرار داشبورد های مدیریتی

سوابق شغلی


1- بیش از 30 سال سابقه کار در حوزه مدیریتی و سازمانی.

2- کارشناس ارشد در حوزه مدیریت پروژه و برنامه ریزی (پروژه های فرودگاهی و زیر ساخت های عمرانی و..) از سال 1371 لغایت تاکنون

3-کوچ سطح یک بمدت 4 ماه و دانش پذیر سطح دو

سوابق تحصیلی


1- اخذ فوق لیسانس رشته مهندسی صنایع گرایش-صنایع. اخذ لیسانس در رشته مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی.

2- گذراندن بیش از 700 ساعت دوره های آموزشی مرتبط با توسعه فردی و سازمانی.

3- دانش پذیر سطح دو کوچینگ در حال حاضررزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات