درباره من:

من به عنوان یک شریک و همراه در فکر کردن، کنار تو هستم تا افکار و باورهایی که مانع از رسیدن تو به وضعیت مطلوبت می‌شوند را واضح‌تر بررسی کنیم و با دیدی بازتر به دنبال راه‌هایی جدید باشیم.

مدارک


گواهینامه کوچینگ سطح یک از موسسه فراکوچ

گواهینامه شرکت در دوره C4C کوچینگ برای کوچها (استاد نجات)

گواهینامه شرکت در دوره منتورینگ (استاد متحدین)

گواهینامه شرکت در دوره طرحواره درمانی (مفاهیم و تکنیک‌ها)


مهارت ها


گوش دادن موثر

پرسشگری

همدلی

ارتباط موثر

بازتاب و بازخورد

حضور فعال

تشخیص باورهای بازدارندهسوابق شغلی


فعالیت در زمینه کوچینگ به عنوان کوچ

کارآموز در شرکت حسابداری


سوابق تحصیلی


دانشجو کارشناسی روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات