درباره من:

مقالات


مدرس دوره های:

 •  تقویت عزت نفس
 • کلیدهای طلایی در مهارت‌های ارتباطی
 • مهارت‌های زندگی بر مبنای آموزه‌های اسلامی
 • آسیب‌ شناسی خانواده
 • انگیزش در کار و شغل برای مدیران
 • و آموزش مهارت ارتباط با محیط وکار .

مدارک


حوزه کوچینگ:

 • گواهینامه پایان دوره آموزش کوچینگ سطح یک ACSTH از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • دوره کوچینگ برای کوچ ها؛ کو اکتیو از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • هدف‌گذاری جلسات موفق کوچینگ 
 • مدرک تسلط ومهارت در کوچینگ 
 • گواهینامه پایان دوره منتورینگ؛ تاییده فعالیت به عنوان کوچ از آکادمی بین المللی فراکوچ

حوزه مهارت های فردی،‌ خانواده و کسب و کار:

 • آسیب شناسی خانواده،
 • آموزش انگیزش در کار برای مدیران 
 • مهارت‌های زندگی بر مبنای اموزش‌های اسلامی،
 • آموزش مهارت‌های برقراری ارتباط موثر با محیط وکار

مهارت ها


تحقیق، پژوهش و تحصیل در حوزه های: 

 • فلسفه
 • الهیات
 • حکمت وعرفان اسلامی
 • مشاوره بارویکرد شناختی رفتاری 
 • آسیب شناسی اجتماعی

سوابق شغلی


 • فعالیت در حوزه مشاوره 
 • فعالیت در حوزه‌های مدیریتی و کارفرمایی به مدت ۱۰ سال
 • برگزاری ده ها کارگاه در حوزه‌های 
 • عزت نفس 
 • اعتماد به نفس 
 • سایه ها 
 • طرحواره ها 
 • مهارت‌های ارتباطی 
 • مهارت‌های زندگی 

سوابق تحصیلی


 • کارشناس ارشد مشاوره 
 • مدرک MBA کوچینگ 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات