درباره من:

داری مدرک pcc ازسازمان بین المللی کوچینگ Icf دارای تجربه۶۰۰ ساعت جلسات کوچینگ درسال۹۷درآکادمی FCAانگلستان موفق به تحصیل در کوچینگ شدم و حدود3سال افتخارهمکاری باموسسه فراکوچ را دارم.

مقالات


مدارک


گواهینامه سطح ۱ کوچینگ از آکادمی fca 

دوره تیپ شناسی به سبک انیاگرام از انجمن انیاگرام آمریکا IEA 

دوره مدیریت زندگی از انجمن انیاگرام آمریکا IEA 

 کاربرد تئوری انتخاب در کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

مهارت ها


مهم‌ترین مهارت‌هایی که در کوچینگ کسب کرده ام نظیر:

* گوش شنوا؛
* همدلی کردن؛
* دادن بازخورد موثر؛
* ارتباط موثر 
* و NVC ارتباط بدون خشونت

سوابق شغلی


۲۲ سال سابقه خدمت در بانک ملی ایران 

همکاری با آکادمی بین المللی فراکوچ به عنوان کوچ حرفه ای از سال 99

سوابق تحصیلی


کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 

فارغ التحصیل دوره آموزش سطح ا کوچینگ از آکادمی FCA

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات