درباره من:

کنارتون هستم تا بتونید دنیایی دوست داشتنی و پر از رضایتمندی رو برای خودتون خلق کنید و روشنایی رو به زندگیتون بتابونین

مقالات


مدارک


کوچ سطح ۱ از وزارت صنعت و معدن کاربرد تئوری انتخاب در کوچینگ منتورینگ

مهارت ها


ارتباط موثر همدلی مدیریت هیجانات گوش دادن فعال فن بیان و گویندگی

سوابق شغلی


کوچ معتبر سطح ۱

سوابق تحصیلی


لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشجوی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی کوچینگ سطح ۱

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات