درباره من:

کوچ و مربی توسعه فردی و سازمانی مدیر موسسه گنج درون آماج

مقالات


مقالات در سایت amajacademy.com

مدارک


مدیریت راهبرانه دکتر صاحبی مدرسه استادی اقای بهرام پور سر ممیز iso9001 شرکت imq شیوه های نگرش دکتر صاحبی

مهارت ها


تدریس تولید محتوا حسابداری افیس کوچینگ

سوابق شغلی


مدیر تضمین کیفیت شرکت فراصنعت مرکزی مدیر مالی شرکت فراصنعت مرکزی مشاور استاندارد شرکت اذین تجهیز قطعه مدیر موسسه گنج درون آماج کوچ حرفه ای فراکوچ

سوابق تحصیلی


لیسانس الهیات دانشگاه اراک فوق لیسانس مدیریت سازمان مدیریت صنعتی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات