درباره من:

مدرس ، منتور و مشاور توسعه فردی و روان شناسی سازمانی ،مدرس مهارت های زندگی و رشد فردی، مدرس زبان فرانسه ،کوچ معتبر سطح یک با رویکرد تئوری انتخاب از موسسه فراکوچ

مقالات


محقق در زمینه حال خوب ریشه ای و نوسانات رسیدن به موفقیت و حال خوب محقق در زمینه ساختار حال خوب و قواعد عملکردی آن

مدارک


گواهی نامه کوچ حرفه ای سطح یک از فراکوچ گواهینامه منتورینگ (کوچ معتبر) از موسسه فراکوچ گواهی نامه کاربرد تئوری انتخاب کوچینگ گواهی نامه وزارت صنعت و معدن و بازرگانی گواهی نامه مدرسی کوچینگ بین المللی DSA از انگلستان و فنی حرفه ای مربی درجه ۳ ورزش بدنسازی ، آمادگی جسمانی، شنا ، نجات غریق

مهارت ها


مربی مهارت های زندگی و رشد فردی مدرس حال خوب و تفکر نتیجه گرا مدرس زبان فرانسه لایف کوچ

سوابق شغلی


مدرس حال خوب ، مدرس کوچینگ ، مدرس مهارت های زندگی ، مدرس زبان فرانسه مربی ورزش کوچ حرفه ای در رده سنی جوانان

سوابق تحصیلی


لیسانس مترجمی زبان فرانسه ، فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات