درباره من:

من درسال ۲۰۱۰ میلادی از International Coaching Academyیا ICAمدرک کوچ حرفه ای رو دریافت کردم و به تازگی پس از گذروندن دوره منتورینگ به موسسه فراکوچ پیوستم..

مدارک


مدرک MBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 مدرک CPCP) Certified Professional Coaching Program) از International Coaching Academy(ICA)

ایرلند (Multi Nationalities Instructors)

Reiki Master 


مهارت ها


کوچینگ عمومی (و خصوصا در حوزه روابط و کسب و کار)

Reiki Master and Practitioner 

Yoga Practitioner

سوابق شغلی


کوچ موفقیت، روابط  و کسب وکار در فراکوچ 

کارشناس طراحی شبکه های دیتا و انتقال

شرکت مخابرات ایران (منطقه تهران)

مدرس پاره وقت فیزیک دانشگاه

سوابق تحصیلی


دکترای فوتونیک از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه الزهرا(س)

 و کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی شریفرزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات