دلنوشته های انسیه توفیقی در فراکوچ

درباره من
کوچ معتبر سطح1.دانشپذیر سطح دوpcc. کارشناس ارشد مدیریت MBA. مدرس خودشناسی. مدیر کسب و کار. دانش آموخته دوره c4c، و دوره تئوری انتخاب، و دوره TA. همراهت خواهم بود رضایت و شادی را با توجه به توانمندیهای خودت بدست بیاوری و خودشکوفا شوی.
دسته بندی مطالب