...

دوره جامع سطح یک و دو کد 66

قیمت:

25,000,000 تومان

مدت زمان دوره (ساعت): 84 ساعت

مدت دوره (روز/هفته/ماه): 6 ماهه

تاریخ شروع دوره: 1401/02/31

تاریخ اتمام دوره: 1401/09/01

توضیحات:

به زودی ...